Βιολογικοί Αμπελώνες

Αρχοντή

 

 

 

 

 

Βιολογικά Σταφύλια
στον Αμπελώνα Τυρνάβου

τηλ.:6977409149 / 2492032304

Αμπελώνας Τυρνάβου, ένα από τα χαρακτηριστικότερα αμπελουργικά χωριά της Ελλάδας, με μακραίωνη παράδοση στην καλλιέργεια της αμπέλου και την οινοποίηση.

Τέχνη μεταβιβαζόμενη από γενιά σε γενιά, συνδυάζει στα Βιολογικά Κτήματα «Αρχοντή» το μεράκι με την γνώση για το αμπέλι και το σταφύλι.

Σταφύλια εξαιρετικής ποιότητας, δίνουν στους φίλους του Οίνου την δυνατότητα για υπέροχα κρασιά.

 

 

Επικοινωνία
6977409149
2492032304
info@arxodis.gr